Chén lễ mạ vàng

LIÊN HỆ

Thông tin sản phẩm

– Kích thước: 10x19cm

– Trọng lượng: 0,8kg

– Bảo hành: Bảo hành vĩnh viễn.

Danh mục:
All in one