Tay Nâng Free Space Loại C Hafele 493.05.921

LIÊN HỆ

Thông số kỹ thuật

  • Màu hoàn thiện : màu Anthracite
  • Tham khảo chiều cao và trọng lượng cánh phù hợp với tay nâng Hafele
Loại C
Chiều cao tủ ( mm ) Trọng lượng cánh tủ ( Kg )
225 3.8 – 7.1
250 3.4 – 6.4
275 3.1 – 5.8
300 2.8 – 5.3
325 2.6 – 4.9
350 2.4 – 4.6
375 2.2 – 4.3
400 2.1 – 4.0
425 2.0 – 3.8
450 1.9 – 3.5
475 1.8 – 3.4
500 1.7 – 3.2
525 1.6 – 3.0
550 1.5 – 2.9
575 1.4 – 2.8
600 1.4 – 2.7
625 1.3 – 2.5
650 1.3 – 2.4
All in one