Tay Nâng Free Space Loại D Hafele 493.05.922

LIÊN HỆ

Thông số kỹ thuật

  • Màu hoàn thiện : màu đen Antharacite
  • Tham khảo chiều cao và trọng lượng cánh phù hợp với tay nâng Hafele
Loại D
Chiều cao tủ ( mm ) Trọng lượng cánh tủ ( Kg )
225 6.4 – 7.1
250 5.8 – 9.1
275 5.3 – 8.2
300 4.8 – 7.5
325 4.4 – 7.0
350 4.1 – 6.5
375 3.8 – 6.0
400 3.6 – 5.6
425 3.4 – 5.3
450 3.2 – 5.0
475 3.0 – 4.7
500 2.9 – 4.5
525 2.7 – 4.3
550 2.6 – 4.1
575 2.5 – 3.9
600 2.4 – 3.7
625 2.3 – 3.6
650 2.2 – 3.5
All in one